„Szkoła mistrzów tradycji” – efekty programu w 2017 roku

19 kwietnia 2018

Zakończyła się VII edycja programu Instytutu Muzyki i Tańca „Szkoła mistrzów tradycji”. W roku 2017 w ramach programu zrealizowane zostały trzy projekty.

Warsztaty „Podlasie: Północ – Południe” odbywały się od 1 marca do 30 września 2017 roku i dotyczyły tradycji muzycznych miejscowości położonych na północ i południe od Białegostoku, a dokładniej tradycji wokalnej trzech wybranych wsi z powiatów augustowskiego, monieckiego i hajnowskiego (Rakowicze, Długołęka i Dasze). Warsztaty odbywały się w języku polskim i miejscowych dialektach.

Warsztaty w Długołęce obejmowały repertuar Aliny Sienkiewicz (kier. muzyczny zespołu Długołęczanki) i polegały na nauce pieśni religijnych i świeckich (weselnych, tzw. wiankowych, kołysanek, ballad, tzw. konopielek, pieśni do tańca). Mistrzyni zapoznała uczestników ze strukturą Drogi Krzyżowej oraz nabożeństwa majowego i czerwcowego. Dzięki warsztatom w Długołęce uczestnicy wzięli udział w nabożeństwach majowych i czerwcowych, które zachowały się w niewielu wsiach na Podlasiu.

Warsztaty w Rakowiczach poprowadzili Stanisław Rajkowski z Rakowicz z córką Renatą Bogdan, członkowie rodzinnego zespołu z Rakowicz. Mistrzowie uczyli pastorałek, pieśni pogrzebowych, wielkopostnych, konopielek, pieśni żniwnych, weselnych, miłosnych, rekruckich oraz żartobliwych przyśpiewek.

Warsztaty we wsi Dasze oparte były na repertuarze wybitnej śpiewaczki Eudokii Markiewicz, która prowadziła zajęcia z Zofią Kirdylewicz (kier. zespołu Kalina). Śpiewaczki z Dasz zapoznały uczestników z pieśniami wielkopostnymi, kolędami, pieśniami lirycznymi, weselnymi, chrzcinnymi i wiosennymi.

Wszystkie warsztaty współprowadziła Julita Charytoniuk.

W organizowanej, niezależnie od warsztatów, VII edycji konkursu śpiewaczego „Szansa na OSKARA 2017”, program oparty był na repertuarze, którego nauka odbyła się podczas warsztatów, a realizowane we wsiach warsztaty zachęciły uczestników do udziału w tym wydarzeniu.

Organizatorem warsztatów było Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia.


Warsztaty „Wielkopolska – jak dudy nastroisz, tak zaśpiewają i zatańczą” odbywały się od 6 kwietnia do 7 października 2017 r. w Poznaniu i Wąchabnie. Warsztaty, w swoim głównym nurcie, dotyczyły nauki strojenia dud, kozłów i sierszeniek oraz śpiewu i tańca tradycyjnego.

Tematyka zajęć obejmowała wiedzę teoretyczną – m.in. dzieje dud na ziemiach polskich, ich genezę w Wielkopolsce oraz odmiany. Zasadniczym elementem warsztatów były dawne i współczesne metody strojenia dud, kozła i sierszeniek oraz praktyka wykonawcza w zakresie gry na tych instrumentach, zarówno indywidualna, jak i w kapelach.

Warsztaty taneczne skupiały się na repertuarze z Regionu Kozła (m.in. wisielok, wiwat), Biskupizny (wiwaty wirowe), Centralnej (ceglorz, marsz/wiwat) i Północnej Wielkopolski, a dodatkowo na różnych formach walcerka oraz polek na bazie melodii z całej Wielkopolski.

Kolejnym blokiem zajęć były podstawy emisji głosu w śpiewie tradycyjnym. Zajęcia wokalne obejmowały również prace nad repertuarem tradycyjnym (m.in. Świniorz, Lelija, Posłała mnie matka) i patriotycznym (Marsylianka – hymn Powstania Wielkopolskiego, opr. F. Nowowiejski).

Drugim nurtem działań były warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu folkloru muzycznego i tanecznego Wielkopolski.

Warsztatom towarzyszyło wiele dodatkowych wydarzeń – m.in. występy uczestników na koncertach plenerowych, udział w warsztatach finałowych Akademii Mały Kolberg, w Konkursie Muzyki Ludowej w Kopanicy i na Szlaku Koźlarskim oraz finał na Śródce w Poznaniu (prezentacje w szkołach i plenerze, warsztaty dla uczniów i osób niepełnosprawnych, prelekcje, potańcówki, wystawa plakatów dud i kozłów).

Warsztaty prowadzili i moderowali eksperci z zakresu folkloru wielkopolskiego – badacze, dudziarze, koźlarze, budowniczy instrumentów oraz pedagodzy śpiewu i tańca: Andrzej i Bartosz Mendlewscy, Adam Knobel, Romuald Jędraszak, Tomasz Kiciński, Benigna Jaskulska, Katarzyna Hełpa-Liszkowska, Lindsay Davidson i Janusz Jaskulski. Dodatkowo w zajęciach uczestniczyli dr Jan-Pierre van Hess (Uniwersytet w Lowanium; Belgia) i Ivan Matis (Cech Słowackich Gajdoszy-Oravska Polhora; Słowacja).

Organizatorem warsztatów była Fundacja Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji „Kreaktywator” z siedzibą w Poznaniu.

 

„Na Kaszubskie Nuty warsztaty muzyczne z mistrzem gry na brëmze i nauka regionalnych pieśni w języku kaszubskim” realizowane były od 27 kwietnia do 15 października w Chmielnie. Warsztaty, które obejmowały naukę gry brëmze (harmonijce ustnej) oraz śpiewu regionalnych pieśni poprowadzili: Kazimierz Gruenholz (gra na brëmze) i Paulina Węsierska (śpiew). Projekt realizowany był w celu odtwarzania, kultywowania i promowania kultury kaszubskiej.

8 grudnia odbyło się uroczyste zakończenie warsztatów połączone z rozdaniem dyplomów i potańcówką przy kaszubskiej muzyce.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie.


Ogółem w ramach programu „Szkoła mistrzów tradycji” warsztaty poprowadziło 17 mistrzów i moderatorów. Łącznie odbyło się ok. 200 godzin warsztatów, w których czynny udział wzięło ponad 160 uczestników. Warsztatom towarzyszyło wiele dodatkowych działań, m.in. koncerty na lokalnych festynach i konkursach oraz potańcówki.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami dokumentującymi warsztaty, które  można obejrzeć na stronie internetowej Instytutu Muzyki i Tańca w zakładce materiały oraz na kanale filmowym youtube IMiTPolska.

Dziękujemy wszystkim instytucjom za przygotowanie i udostępnienie dokumentacji filmowej warsztatów, a mistrzom i moderatorom za cenny przekaz.

Plakaty i zdjęcia: dokumentacja warsztatów

 

 • „Szkoła mistrzów tradycji” – efekty programu w 2017 roku
 • „Szkoła mistrzów tradycji” – efekty programu w 2017 roku
 • „Szkoła mistrzów tradycji” – efekty programu w 2017 roku
 • „Szkoła mistrzów tradycji” – efekty programu w 2017 roku
 • „Szkoła mistrzów tradycji” – efekty programu w 2017 roku
 • „Szkoła mistrzów tradycji” – efekty programu w 2017 roku
 • „Szkoła mistrzów tradycji” – efekty programu w 2017 roku
 • „Szkoła mistrzów tradycji” – efekty programu w 2017 roku
 • „Szkoła mistrzów tradycji” – efekty programu w 2017 roku
 • „Szkoła mistrzów tradycji” – efekty programu w 2017 roku
 • „Szkoła mistrzów tradycji” – efekty programu w 2017 roku
 • „Szkoła mistrzów tradycji” – efekty programu w 2017 roku
 • „Szkoła mistrzów tradycji” – efekty programu w 2017 roku