Ukazała się publikacja „Polskie artystki awangardy tanecznej. Historie i rekonstrukcje”

5 lutego 2018

Z radością informujemy, że ukazał się dwujęzyczny, polsko-angielski tom zbiorowy Polskie artystki awangardy tanecznej. Historie i rekonstrukcje pod redakcją Joanny Szymajdy. Wydawcami są Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Adama Mickiewicza.

Rok 2017 ogłoszony Rokiem Awangardy skłania nas do przemyślenia losów oraz roli polskich artystek w rozwoju i popularyzacji nowych nurtów tańca modernistycznego początku XX wieku. Publikacja ma za cel zaprezentować i pogłębić sylwetki biograficzne i artystyczne tancerek i choreografek awangardy tanecznej początku XX wieku polskiego pochodzenia. Szczególnie istotny jest okres dwudziestolecia międzywojennego, ale także działalność emigracyjna i wczesna powojenna takich postaci jak: Bronisława Niżyńska, Mary Rambert, Pola Nireńska, Irena Prusicka czy Yanka Rudzka.

Przywrócenie ich postaci właściwego miejsca w historii tańca oraz wzmocnienie pamięci w historii tańca polskiego to główny cel tej publikacji. Niemniej istotne jest przemyślenie tego, w jaki sposób dziś ich dziedzictwo i spuścizna mogą zaistnieć w twórczości młodego pokolenia twórców. Opierając się z jednej strony o materiały archiwalne i teksty analityczne, a z drugiej o pracę rekonstrukcyjną chcemy pokazać jak znaczącą rolę odegrały one w historii tańca i na ile ich dorobek może być nadal twórczo inspirujący.

Chcemy, aby publikacja ta stała się częścią szerszego procesu, obejmującego również konferencję naukową (2018) i zamówienia na dzieła współczesne (2018/2019) inspirowane twórczością naszych bohaterek.

 

Do pobrania:

Spis treści

Fragmenty książki (wstępu Joanny Szymajdy i tekstu Wojciecha Klimczyka)

 

***

© Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa, 2017

© Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa, 2017

 

Rok wydania: 2017

 

Redakcja: Joanna Szymajda

Redakcja i korekta wersji polskiej: Joanna Targoń Redakcja i korekta wersji angielskiej: Andrew Haydon Tłumaczenia polsko-angielskie: Józef Jaskulski Tłumaczenia angielsko-polskie: Adam Zbyszewski Tłumaczenie niemiecko-polskie: Paweł Wasilewski Grafika i skład: Beton

 

Publikacja jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego POLSKA 100, realizowanego
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

 

Książka jest już dostępna w księgarni Prospero w Instytucie Teatralnym w cenie 40 zł (link). Wkrótce pojawi się w artystycznych księgarniach w całym kraju.

  • Ukazała się publikacja „Polskie artystki awangardy tanecznej. Historie i rekonstrukcje” | Bronisława Niżyńska w „Les Biches” do muzyki Francisa Poulenca, 1924, źródło: Polona
  • Ukazała się publikacja „Polskie artystki awangardy tanecznej. Historie i rekonstrukcje” | Projekt graficzny: Beton
  • Ukazała się publikacja „Polskie artystki awangardy tanecznej. Historie i rekonstrukcje” | Pola Nireńska w „Krzyku”, 1933, źródło Narodowe Archiwum Cyfrowe
  • Ukazała się publikacja „Polskie artystki awangardy tanecznej. Historie i rekonstrukcje” | Uczennice Prywatnej Szkoły Gimnastyki i Tańca Artystycznego Ireny Prusickiej podczas kursu wakacyjnego w Druskienikach, 1938, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
  • Ukazała się publikacja „Polskie artystki awangardy tanecznej. Historie i rekonstrukcje” | Uczennice Szkoły Tańca i Rytmiki Janiny Mieczyńskiej w Warszawie, 1928, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
  • Ukazała się publikacja „Polskie artystki awangardy tanecznej. Historie i rekonstrukcje” | Whatever Begins… albo Ends, choreografia Pola Nireńska, rekonstrukcja Rima Faber, fot. Sonya Everett
  • Ukazała się publikacja „Polskie artystki awangardy tanecznej. Historie i rekonstrukcje” | Yanka Rudzka, fot. Silvio Robatto
  • Ukazała się publikacja „Polskie artystki awangardy tanecznej. Historie i rekonstrukcje” | Zespół Janiny Mieczyńskiej w  „Suicie odwiecznej” – V nagroda w II Międzynarodowym Konkursie Tańca w Wiedniu, 1934, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe