Siedlce/Luksemburg: Wyniki preselekcji do I programu wymiany rezydencyjnej „PROJECT 2/3”

7 grudnia 2017

7 grudnia 2017 roku w siedzibie IMiT odbyło się posiedzenie komisji, opiniującej aplikacje złożone do programu wymiany rezydencyjnej PROJECT 2/3.

Program organizowany jest  w partnerstwie z Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego w Siedlcach oraz Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L.

Komisja złożona z przedstawicieli Instytutu Muzyki i Tańca oraz Centrum Kultury w Siedlcach wyłoniła 5 wniosków, biorąc pod uwagę kryteria oceny formalnej (termin złożenia wniosku, poprawność aplikacji i jej zgodność z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz kryteria oceny merytorycznej: spójność i wartość artystyczną projektu, dotychczasowy dorobek choreografa i tancerzy, otwarcie na współpracę z artystami z Luksemburga. Wybrane wnioski zostaną przesłane do Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L, które wyłoni jeden projekt rezydencyjny.

Lista 5 wybranych wniosków (w kolejności alfabetycznej wg nazwiska osoby aplikującej):

  1. Bożek Aleksandra
  2. Czajkowska Joanna
  3. Delimat Hygin
  4. Osowicz Ola
  5. Pastuszak Katarzyna

 

Ostateczne wyniki zostaną podane do 20 grudnia 2017.

  • Siedlce/Luksemburg: Wyniki preselekcji do I programu wymiany rezydencyjnej „PROJECT 2/3” | Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L
  • Siedlce/Luksemburg: Wyniki preselekcji do I programu wymiany rezydencyjnej „PROJECT 2/3” | Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego w Siedlcach