Inauguracja Polskiej Sieci Tańca

20 listopada 2017

W niedzielę, 19 listopada 2017 w Lublinie podczas XXI Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca  odbyła się inauguracja pilotażowego projektu pod nazwą Polska Sieć Tańca. W ramach wydarzenia przedstawiciele ośmiu instytucji z całej Polski (w tym: siedmiu ośrodków taneczno-kulturalnych) podpisali porozumienie o współpracy. Polska Sieć Tańca to pierwsza, sformalizowana sieć centrów wspierających sztukę tańca w naszym kraju. Po trwającym dwie dekady rozkwicie instytucji związanych z tańcem oraz umocnieniu tej formy wyrazu jako niezależnej formy sztuki, konsolidacja środowiska i budowanie mostów między światem twórców niezależnych a profesjonalnymi scenami, jak ma to miejsce od wielu już lat na Zachodzie Europy, wydaje się kolejnym logicznym krokiem.

Po długich rozmowach i zaangażowaniu wielu stron, pierwszy, pilotażowy rok Polskiej Sieci Tańca tworzą: Centrum Kultury w Lublinie i Lubelski Teatr Tańca, Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja  Meżeryckiego w Siedlcach i Teatr Tańca Caro, Fundacja Art Stations Foundation u Stary Browar Nowy Taniec w Poznaniu, Kielecki Teatr Tańca, Teatr ROZBARK w Bytomiu, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, Instytut Muzyki i Tańca z Warszawy, Nowohuckie Centrum Kultury i Krakowskie Centrum Choreograficzne. Inicjatorem i organizatorem Sieci jest Maciej Kuźmiński. U podstaw Sieci leży wzajemne poszanowanie artystycznych wizji oraz współpraca tworzących ją podmiotów.

 

 

Cele Sieci:

- stworzenie warunków do prezentacji wewnątrz kraju spektakli tworzonych przez zespoły instytucjonalne oraz niezależnych artystów

- konsolidacja środowiska – wymiana pomiędzy centrami o różnych estetykach artystycznych

- wykreowanie marki „Polska Sieć Tańca” oraz promocja produkcji pokazywanych w jej ramach

- bardziej wydajne wykorzystanie środków finansowych przeznaczanych na taniec

 

Zasady działania Sieci:

 

- finansowanie oddolne – każde centrum przystępuje do Sieci z własnym budżetem oraz sceną

- pula Sieci – każde centrum wystawia 1 wieczór do Sieci;7 centrów tworzy pulę Sieci złożoną z 7 Wieczorów.

- wybór artystów – zróżnicowanie centrów pozwala uwzględnić w puli Sieci teatry powiązane z centrami, jak i niezależnych twórców.

- kwoty prezentacji – każde centrum prezentuje minimum 5 wieczorów z puli. Każdy wieczór musi być wystawiony minimum 2 razy.

- wspólna promocja – centra promują siebie nawzajem poprzez budowanie marki wspólnego przedsięwzięcia

 

Spektakle PST 2018:

 

Teatr ROZBARK : Fast Food Foot – chor. Anna Piotrowska

Lubelski Teatr Tańca: Historie, których nigdy nie opowiedzieliśmy

Kielecki Teatr Tańca: Poza horyzont – chor. Jacek Przybyłowicz

Kielecki Teatr Tańca: Stymulacja ciała – chor. Elżbieta Pańtak

Paweł Sakowicz: TOTAL

Renata Piotrowska-Auffret: Śmierć, ćwiczenia i wariacje

Anna Nowicka: RAW LIGHT

Teatr Tańca Caro : Archipelag – chor. Maciej Kuźmiński

Grupa Wokół Centrum: Płaczki

 

 

Więcej informacji: www.pst.info.pl

 

Facebook.com/polish.dance.network

Twitter.com/siec_tanca

taniec@pst.info.pl

  • Inauguracja Polskiej Sieci Tańca | Na zdjęciu: sygnatariusze porozumienia o współpracy. Fot. Maciej Rukasz.
  • Inauguracja Polskiej Sieci Tańca | Polska Sieć Tańca