Myśl w ruchu 2017: „5 rytmów miasta” – pokaz finałowy projektu „Wrocławska art/eria”

14 listopada 2017

Centrum Inicjatyw Artystycznych we Wrocławiu (ul. Tęczowa 79/81) zaprasza w sobotę 18 listopada o godz. 17.00 na finałowy pokaz projektu WROCŁAWSKA ART/ ERIA, realizowanego we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu Myśl w ruchu 2017. Wśród prezentacji pod wspólnym tytułem 5 rytmów miasta znajdą się dawne i współczesne przestrzenie taneczne, wizualne i akustyczne Wrocławia – nadające tożsamość miastu, przybliżające widzom jego dzieje i będące zapisem procesu poszukiwania pamięci. Sferę tańca w projekcie zainspirowała filozofia 5 rytmów Gabrielle Roth, która stała się przyczynkiem do znalezienia 5 rytmów w ruchu, obrazie, muzyce i audiosferze Wrocławia.

Celem organizatorów było znalezienie wielopoziomowego połączenia pomiędzy historią miasta, tańcem/ rytmem, muzyką/audiosferą i tkanką społeczną.

Poprzez poznanie i eksplorowanie artyści chcą wytworzyć falę energii twórczej, by za pomocą świadomej pracy z ciałem, muzyką i historią każde z wybranych miejsc przemówiło  innym/własnym językiem od flowing, staccatto, chaosu po lirycal czy stillnes. Wcielona w życie filozofia Gabrielle Roth i poruszanie się poprzez falę może stać się dla uczestników projektu duchową praktyk i stworzyć podwaliny dla prawdziwie kontemplacyjnej postawy, niezwykle potrzebnej we współczesnym świecie. Dla widzów zaś może być okazją do niezwykłego odkrycia potencjału historycznego, artystycznego i społecznego miasta. Poprzez taniec, obraz i muzykę organizatorzy chcą wydobyć urodę miasta, przywrócić pamięć i odkryć wspólne nam wszystkim korzenie.

 

W projekcie udział wzięli:
- Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy nr 10
- Koło Gospodyń Wiejskich w Boguszycach
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2
- Ośrodek Leczenia Uzależnień dla Młodzieży „Monar”

- Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu ORATOR
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyborzu

​Opieka artystyczna:

Monika Bagińska (taniec), Arnika Dobras (muzyka), Monika Małobęcka (wideo), Ewa Staroń (taniec), Yola Wesołowska-Michalak (muzyka), Arkadiusz Kniga-Leosz (foto), Maciej Kuźmiński (taniec), Stan Michalak (muzyka), Marcin Misiura (performans)

Opieka merytoryczna, koordynacja:

Dominika Manderla, Joanna Potkowska, Adam Kamiński

 

Pokaz w ramach projektu WROCŁAWSKA ART/ ERIA, realizowanego we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu Myśl w Ruchu 2017.

 • Myśl w ruchu 2017: „5 rytmów miasta” – pokaz finałowy projektu „Wrocławska art/eria”
 • Myśl w ruchu 2017: „5 rytmów miasta” – pokaz finałowy projektu „Wrocławska art/eria”
 • Myśl w ruchu 2017: „5 rytmów miasta” – pokaz finałowy projektu „Wrocławska art/eria”
 • Myśl w ruchu 2017: „5 rytmów miasta” – pokaz finałowy projektu „Wrocławska art/eria”
 • Myśl w ruchu 2017: „5 rytmów miasta” – pokaz finałowy projektu „Wrocławska art/eria”
 • Myśl w ruchu 2017: „5 rytmów miasta” – pokaz finałowy projektu „Wrocławska art/eria”
 • Myśl w ruchu 2017: „5 rytmów miasta” – pokaz finałowy projektu „Wrocławska art/eria”
 • Myśl w ruchu 2017: „5 rytmów miasta” – pokaz finałowy projektu „Wrocławska art/eria”
 • Myśl w ruchu 2017: „5 rytmów miasta” – pokaz finałowy projektu „Wrocławska art/eria”
 • Myśl w ruchu 2017: „5 rytmów miasta” – pokaz finałowy projektu „Wrocławska art/eria”
 • Myśl w ruchu 2017: „5 rytmów miasta” – pokaz finałowy projektu „Wrocławska art/eria”
 • Myśl w ruchu 2017: „5 rytmów miasta” – pokaz finałowy projektu „Wrocławska art/eria”
 • Myśl w ruchu 2017: „5 rytmów miasta” – pokaz finałowy projektu „Wrocławska art/eria”
 • Myśl w ruchu 2017: „5 rytmów miasta” – pokaz finałowy projektu „Wrocławska art/eria”