„Krytyka muzyczna 2.0 – World Music” – wyniki konkursu

9 października 2017

9 października w siedzibie IMiT odbyło się posiedzenie komisji oceniającej wnioski złożone do programu „Krytyka muzyczna 2.0 – World Music”. W skład komisji weszli: Tamara Kamińska, Weronika Grozdew-Kołacińska i Ewelina Grygier.

Do udziału w programie komisja zakwalifikowała następujących uczestników:

1. Maciej Froński

2. Julia Brodowska

3. Justyna Galińska

4. Jolanta Kossakowska

Zgodnie z regulaminem programu komisja wyłoniła zakwalifikowanych uczestników biorąc pod uwagę poprawność formalną aplikacji, życiorys i list motywacyjny oraz przesłane teksty dotyczące wydarzenia muzycznego.

Przy wyborze brano pod uwagę: walory estetyczne i kompozycję tekstu, wiedzę z zakresu muzyki tradycyjnej i world music, a także wcześniejsze doświadczenia w tworzeniu tekstów z zakresu muzyki i życia muzycznego.

Protokół z obrad komisji dostępny jest w zakładce „programy”.

VI edycja programu „Krytyka muzyczna 2.0” realizowana jest przez Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Katowice Miasto Ogrodów – Instytucją Kultury im. Krystyny Bochenek oraz Pismem Folkowym.

Udział w programie obejmuje uczestnictwo w wykładzie teoretycznym, warsztatach i wydarzeniach w ramach Targów Muzyki Świata WOMEX 2017 w dniach 25 – 29 października br. w Katowicach oraz publikację powstałych w wyniku realizacji programu tekstów.

Wykład inauguracyjny wprowadzający w tematykę World Music i krytyki muzycznej wygłosi dr Łukasz Smoluch. Warsztaty poprowadzi Ewelina Grygier.

Łukasz Smoluch – muzykolog, adiunkt w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Pracownia Badań nad Muzyką Tradycyjną i Popularną), pracownik Instytutu im. Oskara Kolberga. Obszar jego zainteresowań badawczych obejmuje muzykę tradycyjną widzianą z perspektywy jej roli w kształtowaniu tożsamości jednostek i grup (zwłaszcza w odniesieniu do diaspory i procesów globalizacyjnych). Obejmuje także inne zagadnienia z zakresu antropologii muzyki, jak wykorzystywanie folkloru w muzyce popularnej czy badanie muzyki przy użyciu Internetu.

Ewelina Grygier – muzyk i etnomuzykolog. Absolwentka Muzykologii oraz Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM oraz Studium Doktoranckiego IS PAN. Zawodowo związana ze Zbiorami Fonograficznymi Instytutu Sztuki PAN i projektem Usłyszeć Taniec. Regularnie publikuje na łamach „Ruchu Muzycznego”, w „Piśmie Folkowym” (autorska rubryka „Etnolektura”). Dla Instytutu Muzyki i Tańca prowadzi blog „Tradycje Muzyczne”.

 

 

  • „Krytyka muzyczna 2.0 – World Music” – wyniki konkursu | kadr z filmu „Instrumenty z duszą”
  • „Krytyka muzyczna 2.0 – World Music” – wyniki konkursu | Ewelina Grygier, fot. Sebastian Stasiuk
  • „Krytyka muzyczna 2.0 – World Music” – wyniki konkursu