„Krytyka muzyczna 2.0 – World Music”– termin naboru wniosków do 2 października

18 września 2017

2 października upływa termin naboru wniosków do szóstej edycji programu IMiT „Krytyka muzyczna 2.0”, która odbędzie się podczas Targów Muzyki Świata WOMEX 2017 (World Music Expo) w Katowicach.

Program „Krytyka muzyczna 2.0” adresowany jest do polskich muzykologów, teoretyków muzyki, recenzentów i krytyków oraz do osób reprezentujących szeroko rozumianą humanistykę, które zamierzają poznać zasady krytyki muzycznej lub podnieść jej jakość.

Udział w tegorocznej edycji programu obejmuje uczestnictwo w wykładzie teoretycznym, warsztatach i wydarzeniach w ramach Targów Muzyki Świata WOMEX 2017 w dniach 25 – 29 października br. oraz publikację powstałych w wyniku realizacji programu tekstów.

Wykład inauguracyjny wprowadzający w tematykę World Music i krytyki muzycznej wygłosi dr Łukasz Smoluch. Warsztaty poprowadzi Ewelina Grygier.

Łukasz Smoluch – muzykolog, adiunkt w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Pracownia Badań nad Muzyką Tradycyjną i Popularną), pracownik Instytutu im. Oskara Kolberga. Obszar jego zainteresowań badawczych obejmuje muzykę tradycyjną widzianą z perspektywy jej roli w kształtowaniu tożsamości jednostek i grup (zwłaszcza w odniesieniu do diaspory i procesów globalizacyjnych). Obejmuje także inne zagadnienia z zakresu antropologii muzyki, jak wykorzystywanie folkloru w muzyce popularnej czy badanie muzyki przy użyciu Internetu.

Ewelina Grygier – muzyk i etnomuzykolog. Absolwentka Muzykologii oraz Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM oraz Studium Doktoranckiego IS PAN. Zawodowo związana ze Zbiorami Fonograficznymi Instytutu Sztuki PAN i projektem Usłyszeć Taniec. Regularnie publikuje na łamach „Ruchu Muzycznego”, w „Piśmie Folkowym” (autorska rubryka „Etnolektura”). Dla Instytutu Muzyki i Tańca prowadzi blog „Tradycje Muzyczne”.

Partnerami Instytutu Muzyki i Tańca przy realizacji tegorocznej edycji programu „Krytyka muzyczna 2.0” są Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek i Pismo Folkowe.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.imit.org.pl w zakładce „programy”.

  • „Krytyka muzyczna 2.0 – World Music”– termin naboru wniosków do 2 października | kadr z filmu „Instrumenty z duszą”
  • „Krytyka muzyczna 2.0 – World Music”– termin naboru wniosków do 2 października | Ewelina Grygier, fot. Sebastian Stasiuk
  • „Krytyka muzyczna 2.0 – World Music”– termin naboru wniosków do 2 października