Program „Muzyka i taniec – Interwencje 2017”

8 września 2017

Rusza nabór wniosków do I edycji programu Muzyka i taniec – Interwencje 2017.

Celem programu jest wsparcie najważniejszych wydarzeń artystycznych i naukowych w zakresie muzyki i tańca, pierwszych w historii nagrań i wydań muzyki polskiej oraz prowadzenie specjalistycznych portali i baz.

W ramach programu IMiT dofinansuje organizację cyklicznych, międzynarodowych lub ponadregionalnych festiwali, serii koncertów, przeglądów, konkursów i warsztatów o ugruntowanej renomie, organizację międzynarodowych lub ponadregionalnych konferencji, seminariów, sesji naukowych i wystaw, pierwszych w historii nagrań i wydań muzyki polskiej połączonych z ich promocją oraz prowadzenie specjalistycznych portali i baz danych.

Program skierowany jest do samorządowych instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych) i organizacji pozarządowych.

Minimalna wnioskowana kwota wynosi 100.000 zł, maksymalna wnioskowana kwota wynosi 2.000.000 zł.

Program realizowany jest od 1 pażdziernika do 15 grudnia 2017 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów uwzględnionych w wykazie kosztów kwalifikowanych wymienionych w regulaminie programu.

Zgłoszenia należy składać wyłącznie poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (EBOI), pod adresem https://eboi.imit.org.pl/. Formularz dostępny będzie od 12 września 2017 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 29 września 2017 roku. Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania w zakładce: PROGRAMY departament muzyki.

Brak zdjęcia