Ogłoszenie o naborze pracowników - stanowisko: specjalista ds. muzyki

22 maja 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. muzyki w Departamencie Muzyki IMiT. Osoba zatrudniona na tym stanowisku zajmować się będzie m. in. obsługą programów własnych Instytutu, współpracą przy obsłudze Programów Ministra oraz realizacją projektów edukacyjnych.

Wymagania (niezbędne):

-  muzyczne wykształcenie wyższe;

-  znajomość problematyki życia muzycznego w Polsce i zagadnień edukacji muzycznej;

- wiedza na temat programów własnych IMiT oraz Programów Ministra dotyczących obszaru muzyki;

- doświadczenie w pracy lub współpracy z muzycznymi instytucjami kultury;

- znajomość i doświadczenie w pracy z CMS – Systemami Zarządzania Treścią/panelami administracyjnymi stron internetowych;

- doświadczenie w komunikacji i promocji internetowej (w tym poprzez social media: np. Facebook, Instagram);

- dobra znajomość języka angielskiego,  umożliwiająca codzienną współpracę z tłumaczem.

Wymagania dodatkowe:

- zaangażowanie, kreatywność, samodzielność;

- rzetelność i bardzo dobra organizacja pracy;

- wysokie umiejętności interpersonalne;

- umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

- pełnoetatowe zatrudnienie w państwowej instytucji kultury;

- możliwość szkolenia i rozwoju zawodowego;

- pracę w stabilnej instytucji i dynamicznym zespole.

 

Wymagane dokumenty:

- cv

- list motywacyjny

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 31.05.2017 na adres:

imit@imit.org.pl

lub w wersji papierowej do dnia 31.05.2017 (decyduje data otrzymania dokumentów przez IMiT) na adres:

Instytut Muzyki i Tańca

Ul. Fredry 8

00-097 Warszawa

W treści maila oraz na kopercie prosimy o dopisek „rekrutacja”. Nie zwracamy dokumentów, w związku z tym prosimy załączanie tylko kopii ewentualnych dyplomów i innych zaświadczeń.

Uprzejmie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zapraszamy tylko wybranych kandydatów.

Brak zdjęcia