Konkurs na ofertę kuratorską w ramach programu Scena Tańca Studio 2017

17 marca 2017

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza konkurs na ofertę kuratorską programu Scena Tańca Studio (STS) 2017 realizowanego we współpracy z Teatrem Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie. Program zakłada regularne prezentacje spektakli tanecznych – prac polskich artystów i twórców rezydujących w Polsce.

 

Uprawnieni oferenci:

Osoby fizyczne.

Osoba składająca wniosek może zaprosić do współpracy przy całości lub przy wybranej części innych kuratorów.

 

Oferta powinna zawierać:

Ogólną, spójną charakterystykę oferty programowej ze wstępnym wskazaniem wykonawców oraz uwzględniającą:

Ramy organizacyjne:

2 edycje trzydniowe w okresie maj - czerwiec (wstępne daty: 21-23.05, 25-27.06)

2 edycje trzydniowe, letnie, w okresie lipiec - sierpień

a także 1 dwutygodniową rezydencję (przestrzeń do pracy z tancerzami i aktorami; rezydencja zakończona pokazami work in progress w ramach STS) w okresie lipiec - sierpień połączoną programowo z prezentacjami

3 edycje trzydniowe w okresie wrzesień-grudzień

 

Ramy programowe:

Program musi zawierać poza tańcem współczesnym, taneczne spektakle dla dzieci i spektakle baletowe (współczesne).

 

Budżet projektu:

Oferta powinna zawierać szacowany koszt honorariów artystów, realizatorów i kuratorów, transportu i noclegów artystów oraz ponadnormatywnych kosztów technicznych (poza wyposażeniem Teatru) do wysokości 400 000 zł brutto na całość projektu.

 

Oferta musi także zawierać CV kuratora/ów zawierające charakterystykę dotychczas zrealizowanych najważniejszych projektów z dziedziny tańca.

 

Zakres obowiązków kuratora:

- przygotowanie programu wydarzeń obejmującego m.in 2, a maksimum 3 spektakle i/lub warsztaty dziennie oraz ewentualne wydarzenia towarzyszące (warsztaty, rozmowy, etc.), 45 dni przed planowaną edycją,

- uzgodnienie kalendarza i harmonogramu i uzyskanie zgody artystów,

- negocjacje honorariów z artystami (w porozumieniu z Instytutem i Teatrem) w ramach budżetu projektu

- współpraca z koordynatorem programu oraz działem promocji i technicznym Teatru Studio,

- przygotowanie tekstów informacyjno-promocyjnych, przesłanie ich do działu promocji Teatru Studio i Instytutu Muzyki i Tańca najpóźniej 30 dni przed planowaną edycją

 

Instytut wraz z Teatrem zapewniają:

- finansowanie projektu w ramach budżetu programu,

- koordynację pracy artystycznej,

- koordynację produkcji,

- promocję i informację,

- obsługę kas i widowni.

- sceny na spektakle i próby

- obsługę techniczną

 

Termin nadsyłania ofert: 7 kwietnia 2017.

Oferty należy przesyłać drogą mailową na adres taniec@imit.org.pl oraz pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa.

 

Wyboru oferty dokona zespół złożony z przedstawicieli Instytutu oraz Teatru Studio do 15 kwietnia 2017 roku.

 

Załączniki:

Informacje techniczne o scenach dostępnych w ramach STS:

Duża Scena – schemat

Duża Scena – rider techniczny

Malarnia – schemat

Malarnia – rider techniczny

Modelatornia – schemat

Modelatornia – rider techniczny

Foyer – schemat

 

Więcej informacji o dotychczasowej realizacji projektu:

http://teatrstudio.pl/aktualnosci/news,332,scena-tańca-studio

 

Brak zdjęcia