Wyniki naboru do V edycji programu „Wspieranie aktywności międzynarodowej”

30 marca 2015

Zgodnie z regulaminem Programu Wspieranie aktywności międzynarodowej w dniu  30 marca 2015 w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji opiniującej wnioski złożone do programu.

 

Skład komisji opiniującej:

Marta Keil – ekspert niezależny
Janusz Marek – ekspert niezależny
Iwona Pasińska – ekspert niezależny

 

Po dyskusji i głosowaniu wyłoniono dwanaście projektów, które otrzymały pełne wnioskowane dofinansowanie. Komisja zarekomendowała także jeden projekt do częściowego dofinansowania (do wyczerpania puli budżetu programu). Dofinansowanie zostało przyznane po konsultacji z Wnioskodawcą, który zdecydował się na realizację projektu przy częściowym dofinansowaniu ze strony IMiT.

 

Lista projektów, które otrzymały pełne wnioskowane dofinansowanie (w kolejności alfabetycznej wg nazwiska Wnioskodawcy):

 

1. Ewa Dziarnowska: program danceWEB, ImPulsTanz w Wiedniu
Przyznane dofinansowanie: 5 000,00 zł.

2. Katarzyna Kania:
Deltebre Dansa, warsztaty
Przyznane dofinansowanie: 5 000,00 zł

3. Anna Królica:
Foreign Affairs w Berlinie, ImPulsTanz-Vienna International Dance Festival w Wiedniu, Umbrela Dance Festival  obserwacja/akredytacja dziennikarska.
Przyznane dofinansowanie: 5 000,00 zł

4. Marta Kula:
Międzynarodowy Kongres Rytmiki
Przyznane dofinansowanie: 5 000,00 zł

5. Katarzyna Słoboda:
wyjazd badawczy (Londyn, Leeds)
Przyznane dofinansowanie: 1 491,80 zł

6. Piotr Stanek:
Deltebre Dansa, warsztaty
Przyznane dofinansowanie: 3 320,00 zł

7. Mateusz Szymanówka:
„Springback Academy” warsztaty, festiwal Spring Forward
Przyznane dofinansowanie: 1 200,00 zł

8. Aleksandra Ścibor:
Embodying Embryological Development (Ucieleśnienie Rozwoju Embrionalnego)
Przyznane dofinansowanie: 5 000,00 zł

9. Iwona Wojnicka:
STYLE ANALISYS OF OHAD NAHARIN'S CHOREOGRAPHY (ANALIZA STYLU CHOREOGRAFICZNEGO OHADA NAHARINA) kwerenda
Przyznane dofinansowanie: 2 572,00 zł

10. Katarzyna Wolińska:
danceWEB, warsztaty
Przyznane dofinansowanie: 5 000,00 zł

11. Marta Zawadzka:
Tanzwerk w Bremie wizyta studyjna, nawiązanie współpracy
Przyznane dofinansowanie: 4 640,00 zł

12. Łukasz Zięba:
Springboard Danse Montreal
Przyznane dofinansowanie: 5 000,00 zł

 

Projekt, który uzyskał częściowe dofinansowanie:

1. Marta Romaszkan: Ecole SAYU / trening indywidualny
Przyznane dofinansowanie: 3 456,00 zł

PROTOKÓŁ z obrad komisji

 

Brak zdjęcia