Raport o stanie muzyki polskiej

Autor: Grotkowska Joanna (Ed.), Chłopecki Andrzej (Ed.), Baliszewska Maria, Beksiak Antoni, Białkowski Andrzej, Brodowski Paweł, Chaciński Bartek, Chłopecki Andrzej, Flint Marcin, Jagiełło-Skupińska Aleksandra, Karłowski Maciej, Komarnicki Krzysztof, Kosowski Andrzej, Łabanow Viola, Mazur-Hanaj Remigiusz, Sapiecha Agata, Stępień-Kutera Kamila, Sztompke Paweł, Szymajda Joanna, Święs Alina Kategoria: Raport Fraza kluczowa: Raport o stanie muzyki polskiej Data dodania: 13 lutego 2013

Raport o stanie muzyki polskiej był przygotowywany z myślą o prezentacji podczas I Konwencji Muzyki Polskiej w maju 2011 roku w Warszawie, ale jest to także próba zapełnienia olbrzymiej luki, jaka pojawiła się na Kongresie Kultury Polskiej w Krakowie w 2009 roku, podczas którego zabrakło właśnie takiego raportu. W niniejszym Raporcie postaraliśmy się po raz pierwszy w Polsce po 1989 roku dokonać fotograficznego zapisu życia muzycznego, działających artystów i kompozytorów, muzykologów, dziennikarzy, krytyków, instytucji muzycznych i organizacji pozarządowych. Opisujemy system edukacyjny, sposoby finansowania kultury muzycznej, ramy prawne, aktywność artystyczną środowiska, działalność mediów, wydawnictw, firm fonograficznych oraz udział słuchaczy i widzów w życiu muzycznym Polski. Raport składa się z analitycznych części opisowych oraz szeregu tabel i zestawień.

Inicjatorem powstania Raportu jest dyrektor IMIT, Andrzej Kosowski. Koordynatorem merytorycznym i jednym z autorów jest Andrzej Chłopecki, a koordynacją organizacyjną zajęła się Joanna Grotkowska.

Wśród pozostałych autorów znajdują się: Baliszewska Maria, Beksiak Antoni, Białkowski Andrzej, Brodowski Paweł, Chaciński Bartek, Chłopecki Andrzej, Flint Marcin, Jagiełło-Skupińska Aleksandra, Karłowski Maciej, Komarnicki Krzysztof, Kosowski Andrzej, Łabanow Viola, Mazur-Hanaj Remigiusz, Sapiecha Agata, Stępień-Kutera Kamila, Sztompke Paweł, Szymajda Joanna, Święs Alina


Raport o stanie muzyki polskiej - pobierz