Muzyka polska 2013. Raport roczny

Autor: Grotkowska Joanna (Ed.), Kosowski Andrzej, Kwiatkowski Krzysztof, Marczyński Jacek, Gancarczyk Paweł, Borysiak Jakub, Kędziorek Piotr, Szotkowska Anna, Brodacki Krystian, Chaciński Bartek, Topolski Jan, Szymajda Joanna, Starzec-Kosowska Izabella, Korzeniewska Katarzyna, Święs Alina, Konaszkiewicz Zofia, Chmurzyńska Małgorzata, Łysiński Jerzy, Iwanicka Anna, Jagiełło-Skupińska Aleksandra Kategoria: Raport Fraza kluczowa: Raport roczny Data dodania: 30 kwietnia 2015

"Muzyka polska 2013. Raport roczny" jest kontynuacją "Raportu o stanie muzyki polskiej" wydanego przez Instytut Muzyki i Tańca w 2011 roku oraz "Raportów rocznych" dotyczących muzyki polskiej w latach 2011 i 2012.

Dokonanie możliwie obszernego zapisu życia muzycznego, stanu muzyki w Polsce po 1989 roku, stało się pierwszym zadaniem Instytutu powstałego w październiku 2010 roku. Od tamtej pory, z pomocą instytucji i organizacji muzycznych, tworzymy wspólne bazy danych i szczegółowe analizy.

"Muzyka polska 2013. Raport roczny" jest zatem kolejnym takim krokiem na drodze do pełnego opisu najważniejszych wydarzeń i tendencji w dziedzinie muzyki dawnej, klasycznej, współczesnej, jazzowej, rockowej, alternatywnej,tradycyjnej czy filmowej. Całość prezentowana jest w formie autorskich tekstów oraz wielu zestawień, tabel i ankiet. Ważną część tego Raportu stanowi opis zmian w edukacji muzycznej oraz formach finansowania działalności kulturalnej. Po raz pierwszy – oprócz finansowania kultury muzycznej z budżetu państwa i budżetów samorządowych – podjęliśmy próbę przeanalizowania alternatywnych form finansowania działalności instytucji i organizacji muzycznych.
Z roku na rok rozrasta się liczba tekstów, informacji, wykresów i analiz. Postanowiliśmy wprowadzić nowy podział materiału, który – mamy nadzieję – ułatwi Państwu lekturę całości.

Muzyka polska 2013. Raport roczny - pobierz