Wyniki badania omnibusowego - Witold Lutosławski - grudzień 2012

Autor: Centrum Badania Opinii Społecznej Rok powstania: 2014 Kategoria: Praca badawcza Fraza kluczowa: Rok Lutosławskiego 2013 Data dodania: 22 października 2014
Wyniki badania omnibusowego na temat znajomości Witolda Lutosławskiego oraz częstości słuchania muzyki poważnej.

Wyniki badania - pobierz