Raport z ewaluacji pilotażu planowanych do wdrożenia zmian w szkołach muzycznych I stopnia

Autor: Korporowicz Leszek, Jaskuła Sylwia, Bykowska Elżbieta, Konaszkiewicz Zofia, Kosowski Andrzej, Niezgoda Aleksandra, Szladowski Marek, Sznajder Jolanta, Szota Izabela, Święs Alina, Taradejna Teresa, Waga-Parafiniak Iwona, Waluga Anna Kategoria: Raport Data dodania: 11 października 2013

Raport jest wynikiem pracy zespołu pod kierownictwem prof. Leszka Korporowicza i dr Sylwii Jaskuły.

Raport powstał w Instytucie Muzyki i Tańca na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zespole niezależnych ekspertów. Prace nad Raportem trwały od marca do września 2013 roku.

Członkami zespołu ewaluacyjnego byli:

 • dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ
 • dr Sylwia Jaskuła
 • Elżbieta Bykowska
 • prof. zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz
 • Andrzej Kosowski
 • Aleksandra Niezgoda
 • dr Marek Szladowski
 • Jolanta Sznajder
 • Izabela Szota
 • Alina Święs
 • Teresa Taradejna
 • Iwona Waga-Parafiniak
 • dr hab. Anna Waluga

Prezentacja Raportu odbyła się 27 września 2013 roku podczas Ogólnopolskiej Konferencji „Nowoczesne przywództwo – inspiracje” zorganizowanej przez Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych (CENSA).

Szczegółowe informacje na temat zmian w szkolnictwie artystycznym można znaleźć na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Raport z ewaluacji pilotażu planowanych do wdrożenia zmian w szkołach muzycznych I stopnia - pobierz