filtr wyników

 • Brak zdjęcia

  Dźwiękowisko

  Autor: Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” Kategoria: Film Fraza kluczowa: Dźwiękowisko Data dodania: 24 listopada 2014
  Reportaż z warsztatów w ramach nowego projektu edukacyjnego IMiT, prowadzonego we współpracy z Radomską Orkiestrą Kameralną.
 • XVII Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki Tradycyjnej

  XVII Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki Tradycyjnej

  Autor: Fundacja Muzyka Kresów Kategoria: Film Fraza kluczowa: Rok Kolberga 2014 Data dodania: 17 listopada 2014
  Film z XVII edycji Międzynarodowej Letniej Szkoły Muzyki Tradycyjnej (6-20 lipca 2014 Świerkocin k/ Olsztyna)
 • Raport o stanie szkolnictwa muzycznego II stopnia

  Raport o stanie szkolnictwa muzycznego II stopnia

  Autor: Konaszkiewicz Zofia (Ed), Chmurzyńska Małgorzata (ED), Gębski Andrzej, Lipka Emilia, Sierszeńska-Leraczyk Małgorzata Kategoria: Raport Fraza kluczowa: Raport o stanie szkolnictwa muzycznego II stopnia Data dodania: 23 października 2014
  Raport o szkolnictwie muzycznym II stopnia powstał na zlecenie MKiDN jako wynik różnych opinii o szkolnictwie muzycznym - od wielkich pochwał po uwagi bardzo krytyczne. Każdy refleksyjny człowiek związany z tym szkolnictwem przyzna, że w dokonujących się ogólnych przemianach społecznych dotykających zarówno kształcenia, jak rynku pracy, nadszedł czas, aby polskie szkolnictwo muzyczne poddać wszechstronnemu badaniu i zachowując to, co najlepsze, dokonać w nim niezbędnych zmian. Konieczność tych zmian dostrzega przede wszystkim młodzież, stająca przed problemem znalezienia pracy po tak długim kształceniu, ale także duża część nauczycieli. W całym Raporcie starano się, aby wszystkie problemy przedstawiać maksymalnie obiektywnie, bez idealizowania i bez koncentracji tylko na słabościach. Namysł nad całym szkolnictwem muzycznym, a w tym przypadku nad szkolnictwem II stopnia, ma lepiej wyeksponować zawarty w nim skarb.
 • Wyniki badania omnibusowego - Witold Lutosławski - grudzień 2012

  Wyniki badania omnibusowego - Witold Lutosławski - grudzień 2012

  Autor: Centrum Badania Opinii Społecznej Kategoria: Praca badawcza Fraza kluczowa: Rok Lutosławskiego 2013 Data dodania: 22 października 2014
  Wyniki badania omnibusowego na temat znajomości Witolda Lutosławskiego oraz częstości słuchania muzyki poważnej.