filtr wyników

 • Raport o stanie szkolnictwa muzycznego II stopnia

  Raport o stanie szkolnictwa muzycznego II stopnia

  Autor: Konaszkiewicz Zofia (Ed), Chmurzyńska Małgorzata (ED), Gębski Andrzej, Lipka Emilia, Sierszeńska-Leraczyk Małgorzata Kategoria: Raport Fraza kluczowa: Raport o stanie szkolnictwa muzycznego II stopnia Data dodania: 23 października 2014
  Raport o szkolnictwie muzycznym II stopnia powstał na zlecenie MKiDN jako wynik różnych opinii o szkolnictwie muzycznym - od wielkich pochwał po uwagi bardzo krytyczne. Każdy refleksyjny człowiek związany z tym szkolnictwem przyzna, że w dokonujących się ogólnych przemianach społecznych dotykających zarówno kształcenia, jak rynku pracy, nadszedł czas, aby polskie szkolnictwo muzyczne poddać wszechstronnemu badaniu i zachowując to, co najlepsze, dokonać w nim niezbędnych zmian. Konieczność tych zmian dostrzega przede wszystkim młodzież, stająca przed problemem znalezienia pracy po tak długim kształceniu, ale także duża część nauczycieli. W całym Raporcie starano się, aby wszystkie problemy przedstawiać maksymalnie obiektywnie, bez idealizowania i bez koncentracji tylko na słabościach. Namysł nad całym szkolnictwem muzycznym, a w tym przypadku nad szkolnictwem II stopnia, ma lepiej wyeksponować zawarty w nim skarb.
 • Wyniki badania omnibusowego - Witold Lutosławski - grudzień 2012

  Wyniki badania omnibusowego - Witold Lutosławski - grudzień 2012

  Autor: Centrum Badania Opinii Społecznej Kategoria: Praca badawcza Fraza kluczowa: Rok Lutosławskiego 2013 Data dodania: 22 października 2014
  Wyniki badania omnibusowego na temat znajomości Witolda Lutosławskiego oraz częstości słuchania muzyki poważnej.
 • Raport z najważniejszych wydarzeń zrealizowanych w ramach Roku Lutosławskiego 2013

  Raport z najważniejszych wydarzeń zrealizowanych w ramach Roku Lutosławskiego 2013

  Autor: Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Adama Mickiewicza Kategoria: Raport Fraza kluczowa: Rok Lutosławskiego 2013 Data dodania: 22 października 2014
  Raport z najważniejszych wydarzeń zrealizowanych w ramach Roku Lutosławskiego 2013, zrealizowanych w ramach obchodów stulecia urodzin Witolda Lutosławskiego. Warszawa 2014
 • Raport z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Lutosławski 2013 – Promesa”

  Raport z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Lutosławski 2013 – Promesa”

  Autor: Instytut Muzyki i Tańca Kategoria: Raport Fraza kluczowa: Rok Lutosławskiego 2013 Data dodania: 22 października 2014
  Raport z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Lutosławski 2013 – Promesa”, zrealizowanego w ramach obchodów stulecia urodzin Witolda Lutosławskiego. Warszawa 2014