filtr wyników

 • Multimedialność: strategie wykorzystania nowych mediów (elektronicznych, cyfrowych) w polskim nowym tańcu

  Multimedialność: strategie wykorzystania nowych mediów (elektronicznych, cyfrowych) w polskim nowym tańcu

  Autor: Zamorska Magdalena Kategoria: Praca badawcza Fraza kluczowa: Muzyczne białe plamy Data dodania: 19 stycznia 2015
  Praca badawcza w ramach programu „Muzyczne białe plamy”.
 • Budowa liry korbowej dziadowskiej

  Budowa liry korbowej dziadowskiej

  Autor: Busk Krzysztof Kategoria: Projekt instrumentu Fraza kluczowa: Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych Data dodania: 8 stycznia 2015
  Projekt instrumentów w ramach programu "Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych"
 • Budowa dud wielkopolskich, typ rawicko-gostyński

  Budowa dud wielkopolskich, typ rawicko-gostyński

  Autor: Zawarty Bartosz Kategoria: Projekt instrumentu Fraza kluczowa: Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych Data dodania: 28 listopada 2014
  Projekt instrumentów w ramach programu "Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych"
 • Raport o stanie szkolnictwa muzycznego II stopnia

  Raport o stanie szkolnictwa muzycznego II stopnia

  Autor: Konaszkiewicz Zofia (Ed), Chmurzyńska Małgorzata (ED), Gębski Andrzej, Lipka Emilia, Sierszeńska-Leraczyk Małgorzata Kategoria: Raport Fraza kluczowa: Raport o stanie szkolnictwa muzycznego II stopnia Data dodania: 23 października 2014
  Raport o szkolnictwie muzycznym II stopnia powstał na zlecenie MKiDN jako wynik różnych opinii o szkolnictwie muzycznym - od wielkich pochwał po uwagi bardzo krytyczne. Każdy refleksyjny człowiek związany z tym szkolnictwem przyzna, że w dokonujących się ogólnych przemianach społecznych dotykających zarówno kształcenia, jak rynku pracy, nadszedł czas, aby polskie szkolnictwo muzyczne poddać wszechstronnemu badaniu i zachowując to, co najlepsze, dokonać w nim niezbędnych zmian. Konieczność tych zmian dostrzega przede wszystkim młodzież, stająca przed problemem znalezienia pracy po tak długim kształceniu, ale także duża część nauczycieli. W całym Raporcie starano się, aby wszystkie problemy przedstawiać maksymalnie obiektywnie, bez idealizowania i bez koncentracji tylko na słabościach. Namysł nad całym szkolnictwem muzycznym, a w tym przypadku nad szkolnictwem II stopnia, ma lepiej wyeksponować zawarty w nim skarb.