Element dekoracyjny

Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej

Zarządzenie nr. 4 Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Załącznik nr.1 do Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień na dostawy i usługi z dziedziny kultury

Załącznik nr. 1 do Regulaminu

Załącznik nr.2 do Regulaminu

Załącznik nr.3 do Regulaminu

Załącznik nr.4 do Regulaminu

Załącznik nr.5 do Regulaminu

Załącznik nr.6 do Regulaminu

Załącznik nr.6a do Regulaminu

Załącznik nr.6b do Regulaminu

Załącznik nr.6c do Regulaminu

Załącznik nr.7 do Regulaminu

Załącznik nr.8 do Regulaminu

Załącznik nr.8a do Regulaminu

Załącznik nr.8b do Regulaminu

Załącznik nr.9 do Regulaminu

Załącznik nr.10 do Regulaminu

Plan finansowy zamówień publicznych z dziedziny kultury na rok 2014

Plan finansowy zamówień publicznych z dziedziny kultury na rok 2015

Plan finansowy zamówień publicznych z dziedziny kultury na rok 2015 (korekta)

Informacje zamieścił: Jarosław Janikowski
Data publikacji: 6 maja 2014
Informacje sporządził: Dyrektor IMiT - Andrzej Kosowski
Data sporządzenia: 30.04.2015

Historia zmian

Zmienione przez: Jarosław Janikowski 30.05.2014
Zmienione przez: Jarosław Janikowski 30.05.2014
Zmienione przez: Jarosław Janikowski 30.05.2014
Zmienione przez: Jarosław Janikowski 30.05.2014
Zmienione przez: Jarosław Janikowski 13.06.2014
Zmienione przez: Jarosław Janikowski 13.06.2014
Zmienione przez: Jarosław Janikowski 11.09.2014
Zmienione przez: Jarosław Janikowski 28.04.2015
Zmienione przez: Jarosław Janikowski 04.08.2015
Zmienione przez: Jarosław Janikowski 04.08.2015