Element dekoracyjny

RADY PROGRAMOWE - departament tańca

Rada programowa ds. tańca Instytutu Muzyki i Tańca:

prof. dr hab. Ewa Wycichowska

dr hab. Tomasz Nowak

dr Barbara Sier-Janik

Romana Agnel

Jacek Przybyłowicz.

Informacje zamieścił: Jarosław Janikowski
Data publikacji: 1 marca 2011
Informacje sporządził: Instytut Muzyki Tańca - Jarosław Janikowski
Data sporządzenia: 15 marca 2018

Historia zmian

Zmienione przez: Jarosław Janikowski 18.09.2014
Zmienione przez: Jarosław Janikowski 15.03.2018
Zmienione przez: Jarosław Janikowski 15.03.2018