Element dekoracyjny

RADY PROGRAMOWE - departament tańca

Rada programowa ds. tańca Instytutu Muzyki i Tańca:

  Maria Stokłosa - przewodnicząca

  dr Barbara Sier-Janik - zastępca przewodniczącej

  prof. Dariusz Kosiński

  Jacek Przybyłowicz

  Hanna Strzemiecka.

   Informacje zamieścił: Jarosław Janikowski
   Data publikacji: 1 marca 2011
   Informacje sporządził: Instytut Muzyki Tańca - Jarosław Janikowski
   Data sporządzenia: 17 września 2014

   Historia zmian

   Zmienione przez: Jarosław Janikowski 18.09.2014