Element dekoracyjny

RADY PROGRAMOWE - departament muzyki

Rada programowa ds. muzyki Instytutu Muzyki i Tańca:

prof. Eugeniusz Knapik - przewodniczący

dr Marcin Gmys - zastępca przewodniczącego

prof. Zofia Konaszkiewicz

prof. Marta Szoka

dr hab. Ewa Dahlig-Turek.

Informacje zamieścił: Jarosław Janikowski
Data publikacji: 1 marca 2011
Informacje sporządził: Instytut Muzyki Tańca - Jarosław Janikowski
Data sporządzenia: 17 września 2014

Historia zmian

Zmienione przez: Jarosław Janikowski 18.09.2014
Zmienione przez: Jarosław Janikowski 18.09.2014
Zmienione przez: Jarosław Janikowski 18.09.2014