Element dekoracyjny

KIEROWNICTWO

Andrzej Kosowski - dyrektor

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Europejskiej Akademii Mozartowskiej. Od 1996 roku pracuje w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, a od 2001 roku jest jego Redaktorem Naczelnym. Był twórcą i dyrektorem sześciu edycji Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie w latach 2005-2010. Był członkiem Rady Polskiej Izby Książki (2006-2009) oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Polska Książka” (2007-2009). Członek Rady Artystycznej Filharmonii Śląskiej w latach 2007-2010 oraz członek Rady Artystycznej Opery Krakowskiej w latach 2001-2004. W 2007 roku był członkiem Komitetu Organizacyjnego Roku Karola Szymanowskiego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członek Stowarzyszenia Muzyki Polskiej, Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego oraz Towarzystwa Muzycznego im. Witolda Lutosławskiego.
e-mail: andrzej.kosowski@imit.org.pl

Joanna Szymajda - zastępca dyrektora

Doktor nauk humanistycznych, pracę doktorską „Estetyka współczesnego tańca europejskiego po 1990” obroniła na Université Paris III Sorbonne Nouvelle i Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu teatrologii i psychologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz Université Lyon II.

Autorka tekstów naukowych i krytycznych o tańcu współczesnym, publikowanych na łamach m.in. „Dialogu”, „Teatru” i „Didaskaliów” oraz „Opcji”. Pracowała m.in. jako kuratorka projektów tanecznych, np. w ramach Festiwalu Dialogu Czterech Kultur, oraz koordynatorka artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego Ciało/Umysł.

e-mail joanna.szymajda@imit.org.pl

Informacje zamieścił: Jarosław Janikowski
Data publikacji: 1 marca 2011
Informacje sporządził: Instytut Muzyki Tańca - Jarosław Janikowski
Data sporządzenia: 1 marca 2011