Element dekoracyjny

KIEROWNICTWO

Maxymilian Bylicki - dyrektor

Pianista, menadżer, działacz społeczny, organizator życia artystycznego. W 1982 r. ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu z dyplomem magistra sztuki. Od 1977 r. prowadził czynną działalność koncertową jako solista i kameralista, a także działalność dydaktyczną. Koncertował w kraju i za granicą (m. in. w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Kanadzie).
W latach 1979 – 1991 wykładał w PSM II st. im F. Chopina oraz w Akademii Muzycznej w Warszawie. W latach 1990 – 1994 Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 1997 uzyskał  tytuł Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie w Calgary (Kanada) oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2000 – 2001 – Doradca Ministra Kultury i Sztuki ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym. W latach 2003-2005 Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy. Od 2015 r. doradca w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, długoletni wiceprzewodniczący zarządu Sekcji Pedagogów SPAM. Wieloletni organizator i członek komitetu programowego Międzynarodowych Mistrzowskich Kursów Muzycznych w Łańcucie.
Informacje zamieścił: Jarosław Janikowski
Data publikacji: 1 marca 2011
Informacje sporządził: Instytut Muzyki Tańca - Jarosław Janikowski
Data sporządzenia: 12 stycznia 2018

Historia zmian

Zmienione przez: Jarosław Janikowski 12.01.2018
Zmienione przez: Jarosław Janikowski 12.01.2018
Zmienione przez: Jarosław Janikowski 12.01.2018